Szanowna Pani / Panie
Przeglądarka z której próbujecie Państwo korzystać nie posiada odpowiednich aktualizacji w związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobach rozwiązania Państwa problemu prosimy kliknąć Czytaj więcej

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Wypłata odszkodowania następuje dopiero po całkowitym zakończeniu leczenia, kiedy od wyjazdu minie z reguły sporo czasu. Spowodowane jest to koniecznością dokonania oceny przez komisję lekarską oraz określenia ewentualnego procentu tego uszczerbku.

Trwały uszczerbek na zdrowiu to utrata zdrowia, która nie pozwala na powrót do stanu sprzed wypadku. Inaczej mówiąc, trwały uszczerbek na zdrowiu to nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
Przez trwały uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć uszkodzenie ciała lub organizmu bądź też rozstrój zdrowia, który ogranicza sprawne wykonywanie codziennych obowiązków.
Trwałe uszkodzenie ciała określane jest często jako trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny.
Stopień utraty funkcji danego narządu czy kończyny określany jest w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalony na podstawie tabeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest czynnikiem, który wpływa na wysokość przyznawanego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że każdy zakład ubezpieczeń ma swoją indywidualną tabelę oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
O wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu możemy zgłosić się do ubezpieczyciela jeżeli:
zawarliśmy polisę ubezpieczenia na życie, która zakresem obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu,
wykupiliśmy polisę ubezpieczenia podróży,
doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu z winy drugiej osoby, która ma zawartą polisę odpowiedzialności cywilnej.
Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a stopień uszczerbku na zdrowiu oceniany jest przez lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej.

Zdarzenia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego są objęte ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). To ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z utratą zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wypłata odszkodowania następuje dopiero po całkowitym zakończeniu leczenia, kiedy od wyjazdu minie z reguły sporo czasu. Spowodowane jest to koniecznością dokonania oceny przez komisję lekarską oraz określenia ewentualnego procentu tego uszczerbku.

Uwaga:
Nie każdy nieszczęśliwy wypadek skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.


Przykład:
Ubezpieczony zawarł polisę ubezpieczenia podróży i wyjechał w austriackie góry na narty. Podczas jednego ze zjazdów niefortunnie postawił nartę, przewrócił się i zwichnął rękę w nadgarstku. Został opatrzony w miejscowym szpitalu, gdzie zrobiono RTG stawu, sporządzono dokumentację medyczną i założono opatrunek usztywniający. Po powrocie do kraju Ubezpieczony złożył do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu wraz z załączoną dokumentacją medyczną potwierdzającą zwichnięcie stawu nadgarstka. Lekarz orzecznik zakładu ubezpieczeń na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej ocenił procentowy stopień utraty zdrowia, według którego wyliczona została należna kwota świadczenia.

Podane tu objaśnienie ma charakter wyłącznie orientacyjny, co powoduje że nie może być użyte ani przywołane w zastępstwie ogólnych warunków ubezpieczenia.