Szanowna Pani / Panie
Przeglądarka z której próbujecie Państwo korzystać nie posiada odpowiednich aktualizacji w związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobach rozwiązania Państwa problemu prosimy kliknąć Czytaj więcej

Ciężar śniegu i lodu

Ciężar śniegu lub lodu to niszczące działanie śniegu lub lodu na dachy domów, parapety lub kanalizacje.

Ciężar śniegu lub lodu to niszczące działanie śniegu lub lodu na:
• elementy konstrukcyjne dachów,
• elementy nośne budynków i budowli
• inne elementy zamontowane lub wbudowane na stałe (parapety, gzymsy)
• infrastrukturę techniczną (kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną i klimatyzacyjną)
• infrastrukturę teletechniczną (telewizyjną, telefoniczną, domofonową, alarmową czy informatyczną)

Większość ubezpieczycieli pokrywa koszty związane z naprawieniem szkód, które były wynikiem zalania wodą z topniejących mas śniegu czy lodu.
Uwaga!
W niektórych OWU definicja ryzyka ciężaru śniegu i lodu ograniczona jest do przypadku, kiedy ciężar spowodowany jest krótkotrwałymi i intensywnymi opadami.

Zdarza się, że są pokrywane straty związane z obfitymi opadami śniegu, które pod wpływem swojego ciężaru spowodowały przewrócenie się mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia.

Podane tu objaśnienie ma charakter wyłącznie orientacyjny, co powoduje że nie może być użyte ani przywołane w zastępstwie ogólnych warunków ubezpieczenia.